Home Bahan Panduan (LEM/AL,LEM/AM)

Bahan Panduan (LEM/AL,LEM/AM)


 

 

BIL. TARIKH NO. SIRI TAJUK
01 22 Mac 2011 LEM/AL/2 Regulatory Requirements For Site Evaluation Of Nuclear Power Plant
02 22 Dis 2016 LEM/AM/11 Sem.1 Apa Itu Lembaga Perlesenan Tenaga Atom?
03 01 Sept 1994 LEM/AM/14 Skim Bimbingan Ke Arah Pengiktirafan Makmal Radioaktif Oleh Lembaga Perlesenan Tenaga Atom
04 10 Okt 1994 LEM/AM/18 Permohonan Mendapatkan Pengecualian / Pendaftaran Kilang Amang Daripada Dilesen Di Bawah Perintah Perlesenan Tenaga Atom (Kilang Amang Kecil) (Pengecualian) 1994
05 10 Feb 2020
LEM/AM/19 Sem.1
Cemaran Punca Radioaktif Dalam Logam Sekerap
06 10 Feb 2020 LEM/AM/19 Rev.1 Radioactive Source Contamination in Scrap Metal
07 02 Apr 2009
LEM/AM/20
Atomic Energy Licensing Board Questionnaires Additional Protocol (AP) Reviewing Manufacturing Industries