Home Struktur PTNK

Struktur PTNK

STRUKTUR ORGANISASI PUSAT PENGURUSAN TINDAKBALAS NUKLEAR KEBANGSAAN (PTNK)


Objektif & Peranan PTNK


Objektif 1


Menguruskan pengoperasian tindakbalas kecemasan nuklear yang merangkumi tindakbalas kejadian nuklear / radiologikal dan tindakbalas kejadian sekuriti nuklear agar tindakbalas dapat dilakukan secara terancang, teratur dan berkesan.

Objektif 2


Menyelaraskan pengoperasian tindakbalas kecemasan nuklear oleh Pasukan Tindakbalas Nuklear (PTN) meliputi tindakbalas kejadian nuklear/ radiologikal oleh Pasukan Kecemasan Nuklear (PKN) dan tindakbalas kejadian sekuriti nuklear oleh Pasukan Sekuriti Nuklear (PSN) agar tindakbalas dapat dilakukan lebih khusus dan dilakukan oleh Subject Matter Expert (SME)


Peranan & Tanggungjawab Pasukan Responden Nuklear


NET


  • Bencana Radiologi Nuklear
  • Kecemasan Nuklear dan Radiologi
  • Penilaian Strategi Perlindungan
  • Aliran Komunikasi Kecemasan

NST


  • Kejadian Sekuriti Nuklear
  • Penilaian Pengesanan Penggera
  • Pengesanan Dalaman
  • Pengesanan Sempadan

CARTA ALIRAN TINDAK BALAS


Carta Aliran Tindak Balas Kecemasan Nuklear & RadiologiCarta Aliran Tindak Balas Kejadian Nuklear & Radiologi